EvTa komt regelmatig in het nieuws in verschillende bladen en tijdschriften. Deze artikelen zijn hier te lezen. Ook andere publicaties, zoals artikelen door EvTA zelf uitgegeven zijn hier te vinden.

Dankbare terugblik op 2016

2016 was een jaar waarop EvTA dankbaar terugkijkt. Niet alleen vanwege de uitzendingen die door mochten gaan, maar ook omdat zowel in Azië als voor Afrika nieuwe contacten zijn gelegd, of nieuwe stappen zijn gezet. Hier leest u het jaarverslag: EvTA jaarverslag...

Lees meer

Nieuwe secretaris EvTA

Met ingang van 5 februari is ds. Karel Smouter (NGK Wageningen) secretaris van de EvTA (links op de foto). Hij neemt deze functie over van mij (rechts op de foto), nadat ik dit tien jaar lang met vreugde heb mogen doen. Het emailadres van deze site (scriba@evta.nl)...

Lees meer

Openbaring in Kameroen

Uitzending Afrika ds. Egbert Brink (GKV) en ds. A. van Leeuwen (NGK), juli 2015     In het heuvelachtige westen van Kameroen ligt de hoofdstad Yaoundé. Tijdens de burgeroorlog in het buurland Centraal Afrikaanse Republiek verhuisde de theologische opleiding FATEB...

Lees meer

EvTA reis naar Tsjaad

Ziehier het artikel dat dr. Michael Mulder schreef voor de Wekker (CGK). Hij en ds. Jan Matthijs van Leeuwen (GKV, DVN) hebben begin dit jaar zowel onderwijs kunnen geven als onderzoek kunnen doen hoe we als EvTA kunnen bijdrage aan continuïteit in onderwijs in dit...

Lees meer

Berdine van den Toren in het geteisterde Bangui

Berdine van den Toren, die veel jaren met haar gezin in Bangui heeft gewoond, is van 28 januari tot 1 maart 2015 opnieuw gegaan. Het Reformatorisch Dagblad schreef daar op 20 maart over, we mogen dat aan de lezers op onze site beschikbaar stellen: Plaats van vrede in...

Lees meer

Het begin van een catastrofe en onze reactie daarop

Lees hier het indringende verslag van Berdine van den Toren over het begin van de anarchie tijdens hun verblijf in Bangui. Het verscheen eind december in Opbouw, het landelijke blad van de Ned. Geref. Kerken. Bid voor Afrika, bid voor Bangui 2013 Opbouw Berdine van...

Lees meer

EvTA ANBI proof

Om ook in het nieuwe jaar ANBI proof te zijn staan de statuten en de diverse verslagen van wat we de afgelopen tijd hebben gedaan op de site. Een overzicht hiervan komt binnenkort in de vorm van een jaarverslag. Ook de statuten zijn toegevoegd aan de pagina "Over...

Lees meer

Verslag Berdine van den Toren over Bangui

Terug uit Bangui Een paar weken geleden was ik uitgenodigd om te preken tijdens de zendings zondag van onze gemeente, St. Andrew’s in Oxford. Op basis van de lezing van het lied van de lijdende dienaar in Jesaja 49 en het Christus lied van Filipenzen 2, stelde ik toen...

Lees meer