EvTA  Financieel Overzicht 2017
Inkomsten   Uitgaven  
       
Omschrijving bedrag Omschrijving bedrag
       
Ontvangen van Kerken 2.554,62 Uitgaven t.b.v. Afrika 8.004,91
Ontvangen van Particulieren 1.310,00 Uitgaven t.b.v. India 802,30
Rente 110,99 Bankkosten 173,85
    Bestuurskosten 81,82
  ————- +   ————- +
Totaal inkomsten 3.975,61 Totaal uitgaven 9.062,88
       
Tekort 2017 5.087,27    
  ————- +   ————- +
Totaal telling 9.062,88   9.062,88
  =======   =======
Saldi per 1-1-2017  
RABO Spaarrekening 28.500,00
RABO Betaalrekening 445,55
  ————- +
Totaal per 1-1-2017 28.945,55
  ========
Saldi per 31-12-2017  
RABO Spaarrekening 23.700,00
RABO Betaalrekening 158,28
  ————- +
Totaal per 31-12-2017 23.858,28
  ========
Tekort 2017 -5.087,27