EvTA  Financieel Overzicht 2021    
         
Inkomsten     Uitgaven  
         
Omschrijving  bedrag   Omschrijving bedrag
         
Ontvangen van Kerken 1.968,08   Uitgaven t.b.v. Afrika 0,00
Ontvangen van Particulieren 735,00   Uitgaven t.b.v. India  0,00
Rente 1,75   Bankkosten 180,69
Fonds vGKN 5.010,12   Bestuurskosten 309,90
  ————-     ————-
Totaal inkomsten 7.714,95   Totaal uitgaven 490,59
      Naar Fonds vGKN 5.010,12
      Overschot 2021 2.214,24
  ————-     ————-
Totaal telling 7.714,95   Totaal telling 7.714,95
  =======     =======
         
  Balans per   01-01-2021  
RABO Spaarrekening 17.502,07   FONDS vGKN  0,00
RABO Betaalrekening 1.890,20   Eigen vermogen 19.392,27
  ————-     ————-
Totaal per 1-1-2021 19.392,27   Totaal per 1-1-2021 19.392,27
  ========     ========
         
  Balans per   31-12-2021  
RABO Spaarrekening 23.503,82   FONDS vGKN  5.010,12
RABO Betaalrekening 3.112,81   Eigen vermogen 21.606,51
         
Totaal per 31-12-2021 26.616,63   Totaal per 31-12-2021 26.616,63
         
         
Overschot 2021 2.214,24