Van 6 tot 21 mei was dr. Berdine van den Toren gastdocent aan de Masteropleiding van FATEB in Bangui. EvTA maakte deze reis mogelijk en leverde zo een bijdrage aan de ontwikkeling van veel studenten. Enkele citaten uit haar verslag: “De doelstelling van de lessen was het ontwikkelen van een missionaire ecclesiologie in relatie tot de context van het dagelijkse leven, vanuit het perspectief dat de kerk niet een missie heeft maar dat de missie een kerk heeft. Missie is niet beperkt tot missionaire activiteiten, maar het is de essentie van kerk die geleefd wordt in de dagelijkse levens van al haar leden en van de gemeenschap als geheel”.  Uit haar verslag is duidelijk dat “de trouwe ondersteuning van EvTA door het sturen van gastdocenten zeer wordt gewaardeerd.  Dat deze keer een docent toch weer naar Bangui kwam is ervaren als een teken van die trouw. Meestal zijn gastdocenten en andere organisaties bereid te gaan naar Yaoundé, maar niet naar Bangui. En FATEB is juist ook bezig om de FATEB in Bangui te ontwikkelen en versterken. Dit bezoek werd ervaren als een bemoediging in dit proces. De moed, kracht en het doorzettingsvermogen van de gelovigen, ondanks de moeilijke situatie waarin men leeft in de Centraal Afrikaanse Republiek, is daar een getuigenis van. Een getuigenis dat wat mij betreft ook een uitdagende oproep aan de kerk in Nederland is.”