Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de doorwerking van het Evangelie vanuit een oprechte geloofsbeleving en christelijke bewogenheid overeenkomstig God’s opdracht.

Zij richt zich in het bijzonder op onderwijsondersteuning vanuit de Gereformeerde traditie bij de opleiding van predikanten, evangelisten en godsdienstleraren in Afrika en Azië.

Geschiedenis
Deze stichting is in 1984 opgericht door de kerkenraden van de NGK te Groningen en de toenmalige NGK te Eck en Wiel. Ze ondersteunden het theologen-echtpaar Dick en Jeannette Westerkamp-Stegeman in Oeganda en Rwanda (1984-1993).

Werkzaamheden
De stichting verzorgt kortlopende lesopdrachten aan onderwijsinstellingen in Afrika en Azië waarmee een relatie wordt onderhouden. De belangrijkste contacten hierbij zijn FATEB in Bangui (de hoofdstad van de Centraal Afrikaanse Republiek) en Christ Mission Ashram in Calcutta (India).

Sinds 1985 wordt een – intussen substantieel geworden – bijdrage geleverd aan het onderwijs aan de Faculté de Théologie Évangélique de Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek.  Dit gebeurt door predikanten en theologen, met name uit de Nederlands Gereformeerde Kerken. Nu er een zeer gewelddadige periode in de CAR is zoeken we actief naar oplossingen om de opleiding te blijven steunen op een veilige plek.

Daarnaast worden ook docenten uit andere kerken uitgezonden (CGK, GKv, PKN). Zij verzorgen aan de opleiding in Bangui een intensieve academische cursus van 3 à 4 weken; ook wordt van hen een aantal pastorale taken verwacht. Een vergelijkbare theologische handreiking wordt op deze wijze gedaan aan het India Reformed Presbyterian Theological Seminary  (IRPTS, ds. Sukrit Roy).

Voor India: http://www.cmacalcutta.org

Voor Bangui: http://www.fateb.net

 

Korte termijn beleid:
We zoeken voortdurend naar een zo goed mogelijk inzet van de gaven die ons zijn toevertrouwd. De uitzendingen naar de Centraal Afrikaanse Republiek zijn momenteel door het geweld in het land bemoeilijkt. Er wordt actief gezocht naar wegen om de FATEB, al of niet in de CAR, te blijven steunen, al of niet in samenwerking met andere opleidingen in de regio waar het meer veilig is. Zo is er eind maart een gesprek van een aantal leden van het bestuur met Benno en Berdine van den Toren.

Afhankelijk
De stichting is volledig afhankelijk van giften van kerken en personen. De overhead van de stichting is zeer laag. De bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen slechts een geringe onkostenvergoeding voor gereden kilometers. Graag sturen wij diaconieën extra informatie om de collecten te ondersteunen met visueel materiaal. Neem dan contact op.

De EvTA heeft het ANBI keurmerk (KvK 41010568). Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Bankrekeningnummer NL46 RABO 0330 3037 24 t.n.v. Stichting EvTA, Breukelen
ANBI-goedgekeurddoel

Over EvTA nieuws

Jaarcijfers 2017

  EvTA  Financieel Overzicht 2017 Inkomsten   Uitgaven           Omschrijving bedrag Omschrijving bedrag         Ontvangen van Kerken 2.554,62 Uitgaven t.b.v. Afrika 8.004,91 Ontvangen van Particulieren 1.310,00 Uitgaven t.b.v. India 802,30 Rente 110,99 Bankkosten...

Lees meer

Jaarverslag 2017

Lees wat EvTA in 2017 heeft mogen doen in onderstaand jaarverslag (PDF) jaarverslag 2017

Lees meer

Opnieuw naar Afrika

Een blog van Dr. Jaap Dekker, die samen met ds. Jan Matthijs van Leeuwen voor EvTA naa N'Djamena is uitgezonden.

Lees meer

Het evangelie onder de Pygmeeën

OnderWeg publiceerde in december 2017 een artikel over het overbrengen van het evangelie in een Afrikaanse cultuur. Lees hoe Benno van den Toren meewerkte aan het opstellen van een geloofsbelijdenis voor de...

Lees meer

Jaarverslag 2014 en 2015

Hierbij het jaarverslag over 2014 en 2015. Van harte aanbevolen. Jaarverslag EvTA 2014 2015 Namens het bestuur, Dick Lagewaard    

Lees meer