Jaarcijfers 2019 – 2

EvTA Financieel Overzicht 2019
Inkomsten  Uitgaven  
    
OmschrijvingbedragOmschrijvingbedrag
    
Ontvangen van Kerken€ 3.278,23Uitgaven t.b.v. Afrika€ 5.039,63
Ontvangen van Particulieren€ 1.100,00Uitgaven t.b.v. India€ 36.010,02
Rente€ 2,49Bankkosten€ 175,07
  Bestuurskosten€ 82,78
    
Totaal inkomsten€ 4.380,72Totaal uitgaven€ 8.897,60
Tekort 2019€ 4.516,88  
Totaal telling€ 8.897,60 € 8.897,60
      
Saldi per 1-1-2019  
RABO spaarrekening€ 21.300,00
RABO betaalrekening€ 1.614,64
  
Totaal per 1-1-2019€ 22.914,64
   
Saldi per 31-12-2019  
RABO spaarrekening€ 17.500,00
RABO betaalrekening€ 897,76
  
Totaal per 1-1-2019€ 18.397,76
   
Tekort 2019-€ 4.516,88