Stichting Evangelische Toerusting Afrika (EvTA) ondersteunt missionaire theologische opleidingen in (Franstalig) Afrika en Azië. Gebieden waar ‘de velden rijp zijn om te oogsten, maar de werkers schaars’. Dat doet EvTA primair door jaarlijks gastdocenten uit te zenden naar deze opleidingen. Door langjarig betrokken te blijven op een aantal instellingen, krijgen we steeds meer zicht op de precieze behoefte in het theologische onderwijs en kunnen we samenwerken met diverse mensen en organisaties ter plaatse.

EvTA is opgericht door leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken en krijgt ook support van leden uit de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Graag vragen we uw aandacht voor ons werk in de hoop dat we dit ook de komende jaren kunnen blijven voortzetten. Daarvoor hebben we uw steun nodig, bijvoorbeeld door het bestemmen van een collecte voor St. EvTA of een gift over te maken op rekeningnummer NL46 RABO 0330 3037 24, t.n.v. St. EvTA, Breukelen St. EvTA heeft een ANBI-status.

2020

In januari 2020 konden drie uitzendingen worden gerealiseerd: ds. Jan Mudde en ds. Frank Schneider zijn uitgezonden naar India en Bangladesh; prof. Jaap Dekker en ds. Jan-Matthijs van Leeuwen hebben naar N’Djamena in Tsjaad, waar ze les hebben gegeven aan de FATES; ds. Albert van Leeuwen en dr. Egbert Brink reisden naar Yaoundé. Niet veel later maakte Covid-19 het onmogelijk om verdere reizen doorgang te laten vinden. Hoewel ook EvTA minder heeft kunnen doen dan we hadden gewild, zijn we dankbaar dat we toch deze drie reizen hebben kunnen realiseren.

Azië

Calcutta 

Jan Mudde en Frank Schneider brachten een vruchtbaar bezoek aan de opleiding waar EvTA al tientallen jaren contact mee onderhoudt, Christ Mission Ashram (CMA) van ds. Sukrit Roy. Dat  is altijd een geïntegreerde ervaring: de opleiding en de kerk zijn zozeer met elkaar verweven, dat huisbezoeken en kerkdiensten evenzeer tot het hart van de reis behoren als de colleges. Zo heeft Frank in de Calcutta Love Presbyterian Church (de ‘moederkerk’ van CMA) gepreekt, en Jan in Souren Bagin Paholumpur (een van de vele ‘dochters’). In de woorden van Jan en Frank: ‘Als altijd was er rond het lesprogramma van alles gaande waarbij we – meestal  onverwacht – ook betrokken werden. Het behoort tot de charme van het verblijf in India en is gegeven met de brede bediening die Sukrit heeft.’ De lessen worden inmiddels een aantal jaren in Calcutta zelf gegeven, en niet meer in het schoolgebouw in Canning. Het aantal studenten lag op maximaal 20 studenten en pastores. Een aantal van hen was afkomstig van Grace Ministries van Sujoy Roy. De lessen over Jona (Frank) en Bijbelse wijsheid (Jan) sloten goed aan en werden zeer gewaardeerd. 

Bangladesh

De uitzending naar India werd dit keer gecombineerd met een verkennend bezoek aan het Christian College of Theology Bangladesh (CCTB). Het onderwijs is daar heel anders georganiseerd dan wat we van elders kennen. Een belangrijke pijler ervan is Theological Education by Extension (TEE). Dat is een theologische cursus die door de cursisten thuis gevolgd kan worden. Een groot voordeel hiervan is, dat mensen die het zich onmogelijk kunnen veroorloven jarenlang en voltijds te studeren, toch een gedegen opleiding kunnen ontvangen. Er zijn momenteel wel 1300 cursisten, die 8 tot 10 jaar over de studie doen. Naast deze TEE worden ook cursussen op locatie georganiseerd.

Het bezoek van Frank Schneider en Jan Mudde aan deze opleiding heeft duidelijk gemaakt dat we als EvTA een beperkte bijdrage aan deze opleiding kunnen geven. Waar we in Afrika en India ruimte krijgen om een cursus van 1 tot 3 weken te geven, past een dergelijke inbreng hier minder goed. CCTB heeft vooral behoefte aan docenten die voor langere tijd in Bangladesh willen wonen en werken en die kan EvTA niet leveren. Tijdens deze kennismaking met de opleiding hebben beide predikanten uit Nederland ook nog de door hen voorbereide cursussen kunnen geven aan de docenten en de staf van deze opleiding, samen 10 tot 12 aanwezigen. Het was een wederzijds inspirerend bezoek met ontmoetingen met de rector, met binnenlandse en buitenlandse docenten, en met andere werknemers. Zo hebben we antwoord gevonden op veel vragen die we nog hadden over deze bijzondere opleiding.

Afrika

Tsjaad

We zijn dankbaar voor de jarenlange inzet van Jaap Dekker en Jan-Matthijs van Leeuwen. Dit jaar hebben zij opnieuw gastlessen gegeven aan de Faculté Théologique Evangélique Shalom (FATES) te N’Djaména, de hoofdstad van Tsjaad. Net als twee jaar geleden, gaf Jaap Dekker een week Bijbelse archeologie en een week Theologie van het Oude Testament. Jan-Matthijs van Leeuwen gaf een cursus van twee weken in hermeneutiek van het Nieuwe Testament.

‘Door de lessen ben ik met andere ogen naar mijn gemeenteleden gaan kijken, en zie ik veel scherper hoe ik hen beter kan bereiken en gebruik kan maken van ervaringen van ouderen.’ (Isabelle, uit Congo)

Aan de ene kant is de FATES een stabiele en gezonde opleiding. Erkend door de overheid, en met een doortastende rector. Aan de andere kant zijn die stabiliteit, gezondheid en erkenning wel wat anders dan waar we hier in Nederland aan denken. Nog onlangs waren er geregeld terreuraanslagen door Boko Haram in en om de stad. En in Nederland zou het toch niet snel gebeuren dat de overheid het huis van een rector van een erkende opleiding verwoest, maar in 2018 is dat wel gebeurd met het huist van Abel Ngarsoulede. Zijn huis is inmiddels (met enige steun uit Nederland) grotendeels herbouwd. Op dit moment is er vooral een economische crisis die FATES raakt. De meeste studenten zijn niet in staat hun (hele) collegegeld te betalen, en docenten moeten soms wachten op hun salaris. Tegen de achtergrond van al die onzekerheid en veranderingen waardeert de opleiding de trouw en de regelmaat van de Nederlandse inbreng: Al tientallen jaren mogen we via EvTA een stukje bijdragen aan de vorming van lokale geestelijken, die dienen in allerlei Afrikaanse landen.

‘U hebt mij geleerd om af te dalen en de mensen op te halen waar zij zijn… dat ga ik meteen in praktijk brengen’ (Georges uit Nigeria-Biafra)

Bangui

Albert van Leeuwen en Egbert Brink hebben een bijdrage geleverd aan het theologisch onderwijs aan de FATEB. Deze opleiding is gevestigd in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Door de onveilige situatie in die stad is een deel van de opleiding van de FATEB verhuisd naar de hoofdstad van Kameroen, Yaoundé. Daar hebben beide predikanten een aantal cursussen kunnen geven aan Master-studenten van de FATEB. Deze uitzending werd ook gesteund door Utrecht Mission (van de GKv) en beide docenten hebben door deze samenwerking ook enkele lezingen verzorgd op een conferentie die georganiseerd werd voor nog een andere theologische opleiding in Yaoundé, die zich vooral richt op afstandsonderwijs. De onderwerpen werden van te voren goed afgestemd, zodat de Nederlandse bijdrage past in het curriculum en goed beantwoordt aan de behoefte van de Afrikaanse opleiding. In wat de Nederlandse predikanten brengen wordt over het algemeen de gedegen Bijbeluitleg (vanuit de grondtalen) gewaardeerd, gekoppeld aan de toepassing ervan in de christelijke praktijk. Zo gaf ds. Albert van Leeuwen dit keer het vak Bijbelse antropologie en dr. Egbert Brink christelijke andragogie, ingeleid vanuit het Oude Testament. We zijn dankbaar voor de inzet van beide docenten, die ook in Yaoundé zeer gewaardeerd is.

Van harte willen we u bedanken voor uw blijvende steun en betrokkenheid, zodat dit mooie werk in Afrika en India door kan gaan!