EvTA is een stichting die missionaire theologische opleidingen ondersteunt in Afrika en Azië. Dat doet EvTA primair door jaarlijks gastdocenten uit te zenden naar zulke opleidingen. Door langjarig betrokken te blijven op een paar opleidingen, leren we steeds beter aan welke ondersteuning behoefte is, maar kan ons werk zich ook ontwikkelen in de richting van adviseren en het leggen van contacten tussen mensen en organisaties.

2019 Dick Lagewaard en Gert Jan Vogel hebben in januari 2019 een reis gemaakt naar India. De inzet in India is anders dan in het verleden. Omdat de opleiding van de CMA in Calcutta op het moment minder studenten heeft, heeft EvTA de mogelijkheid onderzocht andere opleidingen te ondersteunen. Zodoende is de uitzending van Lagewaard en Vogel ditmaal naar maar liefst drie opleidingen gegaan. Naast de CMA in Calcutta is een bezoek gebracht aan de CCTB in Dhaka (Bangladesh) en aan Caleb in New Delhi.

Calcutta

In Calcutta was bijzonder om opnieuw te merken dat de komst van EvTA-docenten aanleiding is voor studenten van opleidingen van verschillende denominaties om bij elkaar te komen. EvTA pleit al geruime tijd voor meer van deze samenwerking, en we zijn dankbaar daar nu de vruchten van te mogen plukken. De verwachting is dat we in de nabije toekomst ook op het niveau van gastdocenten kunnen samenwerken met de Church of North India (CNI).

Calcutta CLPC

De studenten in Clacutta, 2019

Dick heeft les gegeven over Efeziërs, Gert Jan over 1 Johannes. Beiden hebben in de week het hele Bijbelboek doorgewerkt, en daarbij vooral de studenten zelf aan het werk gezet. Naast de ‘eigen’ studenten van de CMA waren er opnieuw ook studenten van de opleiding van Sujoy Roy, en een aantal voorgangers die voor de gelegenheid naar Calcutta waren gekomen. We zien duidelijk dat de CMA zich aan het herpakken is. Dat stemt dankbaar!

Naast de colleges hebben we ook iets van het kerkelijk leven mee mogen maken. Natuurlijk hebben we op zondag twee kerkdiensten geleid, waaronder een bij onze oude vertrouwde pastor Souren Bag (zie foto). Maar we hebben ook een aantal huisbezoeken kunnen bijwonen. Een bij een gezin ‘gastleden’, die er nog tegen aan hikken om zich te laten dopen (al heeft de oudste zoon dat wel gedaan), een ander bij een 10-jarig huwelijksjubileum. In beide gevallen was er ruim de gelegenheid om het Woord te delen. Bij het 10-jarig jubileum is dat een missionaire kans, want er was heel wat niet-christelijke familie bij aanwezig.

Bangladesh

Gert Jan Vogel en Jelly Meindertsma
De tweede bezochte opleiding ligt niet in India, maar in Bangladesh. Hier is een bezoek gebracht aan het Centre for Christian Theology in Bangladesh, kortweg de CCTB. De aard van het bezoek is allereerst verkennend. We hebben dan ook niet zozeer les gegeven, maar wel gesproken met de principal, met de dean, een aantal docenten en studenten. Christenen maken slechts een minderheid van zo’n twee procent van de bevolking uit in Bangladesh.

Anders dan we hadden ingeschat, lijkt Bangladesh op dit moment een vrij open land te zijn. Onze contactpersonen bij de CCTB zijn Siebe en Jelly Meindertsma, die daar al 16 jaar werken. We treffen een sterke, gezonde opleiding aan, die ook de uitvalsbasis is voor de vele docenten die volgens het TEE programma werken: Theological Education by Extention. Het is een programma waarbij je al snel missionair aan de slag gaat, maar gedurende langere tijd theologisch geschoold en ondersteund wordt.

New Delhi

Caleb institute is opgericht door dr. Richard Howell, een man met vele (inter)nationale connecties, zowel in de evangelicale als in de oecumenische kerken. Tijdens ons bezoek was Howell buitenslands. Wij hebben vooral contact gehad met dr. Batuel Ekka, een doordacht en beminnelijk mens.

Batuel Ekka

Dr. Batuel Ekka

De lessen op het Caleb instituut zijn zeer goed verlopen. De voertaal is er Engels, en er hoeft niet vertaald te worden in het Hindi. Dat maakt het doceren en de interactie met de studenten een stuk eenvoudiger. Ook hier gaf Dick les over Efeziërs, en Gert Jan over 1 Johannes. Dick had een klas van 14 eerstejaars studenten. Daarbij valt in positieve zin op dat ze gretig zijn en een stevig basisniveau hebben. Gert Jan gaf les aan 12 derdejaars studenten.

Tsjaad

Ad van der Dussen Michael Mulder hebben een reis gemaakt naar de FATES in Tsjaad. FATES is de theologische opleiding in N’Djamena die EvTA al jaren ondersteunt. Deze opleiding verkeert in een moeilijke fase. Zo heeft de economische crisis in het land geleid tot betalingsachterstanden, die o.a. het personeel van de school hebben getroffen. Maar ook de veiligheidssituatie is precair: De dreiging van Boko Haram heeft geleid tot zoveel overheidstoezicht, dat sommige kerken de houding van de overheid zelf als dreiging gaan ervaren.