Om ook in het nieuwe jaar ANBI proof te zijn staan de statuten en de diverse verslagen van wat we de afgelopen tijd hebben gedaan op de site. Een overzicht hiervan komt binnenkort in de vorm van een jaarverslag. Ook de statuten zijn toegevoegd aan de pagina “Over EvTA”
We hopen ook in het nieuwe jaar de ons geschonken gaven, zowel financieel als geestelijk, zo optimaal mogelijk in te zetten. De situatie in de Centraal Afrikaanse Republiek brengt veel zorgen met zich mee, we zoeken actief hoe we in die regio zo snel en zo goed mogelijk onze bijdrage kunnen leveren.
Bid voor de CAR, bid voor India, bid voor de EvTA.
Allen een goed nieuw jaar gewenst onder Gods zegen.
Ds. Dick Lagewaard