Doelstelling
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de doorwerking van het Evangelie vanuit een oprechte geloofsbeleving en christelijke bewogenheid overeenkomstig God’s opdracht.

Zij richt zich in het bijzonder op onderwijsondersteuning vanuit de Gereformeerde traditie bij de opleiding van predikanten, evangelisten en godsdienstleraren in Afrika en Azië.

Geschiedenis
Deze stichting is in 1984 opgericht door de kerkenraden van de NGK te Groningen en de toenmalige NGK te Eck en Wiel. Ze ondersteunden het theologen-echtpaar Dick en Jeannette Westerkamp-Stegeman in Oeganda en Rwanda (1984-1993).

Werkzaamheden
De stichting verzorgt kortlopende lesopdrachten aan onderwijsinstellingen in Afrika en Azië waarmee een relatie wordt onderhouden. De belangrijkste contacten hierbij zijn FATEB in Bangui (de hoofdstad van de Centraal Afrikaanse Republiek) en Christ Mission Ashram in Calcutta (India).

Sinds 1985 wordt een – intussen substantieel geworden – bijdrage geleverd aan het onderwijs aan de Faculté de Théologie Évangélique de Bangui in de Centraal Afrikaanse Republiek.  Dit gebeurt door predikanten en theologen, met name uit de Nederlands Gereformeerde Kerken. Nu er een zeer gewelddadige periode in de CAR is zoeken we actief naar oplossingen om de opleiding te blijven steunen op een veilige plek.

Daarnaast worden ook docenten uit andere kerken uitgezonden (CGK, GKv, PKN). Zij verzorgen aan de opleiding in Bangui een intensieve academische cursus van 3 à 4 weken; ook wordt van hen een aantal pastorale taken verwacht. Een vergelijkbare theologische handreiking wordt op deze wijze gedaan aan het India Reformed Presbyterian Theological Seminary  (IRPTS, ds. Sukrit Roy).

Voor India: http://www.cmacalcutta.org

Voor Bangui: http://www.fateb.net

 

Korte termijn beleid:
We zoeken voortdurend naar een zo goed mogelijk inzet van de gaven die ons zijn toevertrouwd. De uitzendingen naar de Centraal Afrikaanse Republiek zijn momenteel door het geweld in het land bemoeilijkt. Er wordt actief gezocht naar wegen om de FATEB, al of niet in de CAR, te blijven steunen, al of niet in samenwerking met andere opleidingen in de regio waar het meer veilig is. Zo is er eind maart een gesprek van een aantal leden van het bestuur met Benno en Berdine van den Toren.

Afhankelijk
De stichting is volledig afhankelijk van giften van kerken en personen. De overhead van de stichting is zeer laag. De bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen slechts een geringe onkostenvergoeding voor gereden kilometers. Graag sturen wij diaconieën extra informatie om de collecten te ondersteunen met visueel materiaal. Neem dan contact op.

De EvTA heeft het ANBI keurmerk (KvK 41010568). Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Bankrekeningnummer NL46 RABO 0330 3037 24 t.n.v. Stichting EvTA, Breukelen
ANBI-goedgekeurddoel

Over EvTA nieuws

Jaarcijfers 2021

EvTA  Financieel Overzicht 2021               Inkomsten     Uitgaven             Omschrijving  bedrag   Omschrijving bedrag           Ontvangen van...

Lees meer

Jaarverslag 2021 goedgekeurd

Het Jaarverslag van EvTA over 2021 vertelt over de teleurstelling dat uitzendingen in dit jaar niet mogelijk waren. In 2022 worden ze wel hervat naar verwachting. In corona tijd is overwogen meer te gaan inzetten op online- cursussen. Die bieden evenwel niet de...

Lees meer

Berdine van den Toren doet verslag

Van 6 tot 21 mei was dr. Berdine van den Toren gastdocent aan de Masteropleiding van FATEB in Bangui. EvTA maakte deze reis mogelijk en leverde zo een bijdrage aan de ontwikkeling van veel studenten. Enkele citaten uit haar verslag: "De doelstelling van de lessen was...

Lees meer

EvTA hervat uitzendingen

Het bestuur van EVTA besloot in maart de uitzendingen te hervatten op verzoek van en in goed overleg met de opleidingen. In april en mei worden voorbereidingen getroffen. In mei vindt de eerste uitzending plaats naar de Centraal Afrikaanse Republiek.  Ook naar India...

Lees meer

Wisseling Secretariaat

Het secretariaat van EvTA is deze zomer gewijzigd in Stinus Blomlaan 14, 3953 CB Maarsbergen telefoon 0343- 795199

Lees meer

Jaarverslag EvTA 2020

Stichting Evangelische Toerusting Afrika (EvTA) ondersteunt missionaire theologische opleidingen in (Franstalig) Afrika en Azië. Gebieden waar ‘de velden rijp zijn om te oogsten, maar de werkers schaars’. Dat doet EvTA primair door jaarlijks gastdocenten uit te zenden...

Lees meer