EvTA  Financieel Overzicht 2018
Inkomsten Uitgaven
   
Omschrijving bedrag Omschrijving bedrag
Ontvangen van Kerken 1.904,32 Uitgaven t.b.v. Afrika 2.144,49
Ontvangen van Particulieren 1.885,95 Uitgaven t.b.v. India 2.150,30
Rente 25,19 Bankkosten 175,13
Bestuurskosten 289,18
————- + ————- +
Totaal inkomsten 3.815,46 Totaal uitgaven 4.759,10
Tekort 2018 943,64    
  ————- +   ————- +
Totaal telling 4.759,10   4.759,10
  =======   =======