Nieuwe contacten in de regio India

New Delhi Zondag 10 feb. mocht ik voorgaan in een gemeente in Delhi. De eerste week gaven we les aan dit instituut. Het is interkerkelijk en bedient vooral de kerken van Noord India. De studenten zijn van eerste generatie tot derde generatie christenen. We hoorden...

Eerste van twee bezoeken aan India in 2014

De eerste uitzending in 2014 naar Calcutta was goed. Binnenkort volgt hier een uitgebreid verslag over. De organisatie is een stuk kleiner dan het in tijden is geweest, maar ook stabieler dan ooit, is onze indruk. En zeker niet minder vruchtbaar. En de omstandigheden...

Bezoek EvTA aan CMA, najaar 2011

Bezoek van EvTA aan CMA / India 21 november – 2 december 2011-11-28 Willem Smouter Peter Binnenkade 1. Inleiding en aanleiding Aanleiding voor de reis was, naast het lesgeven van Willem Smouter, de wens van EvTA om in informele sfeer de bestuurlijke contacten met CMA...