Het bestuur van EVTA besloot in maart de uitzendingen te hervatten op verzoek van en in goed overleg met de opleidingen.

In april en mei worden voorbereidingen getroffen.

In mei vindt de eerste uitzending plaats naar de Centraal Afrikaanse Republiek. 

Ook naar India is een uitzending in voorbereiding

De jaarstukken zijn goedgekeurd en worden gepubliceerd.

Ook krijgen de kerken weer een verzoek om voor EvTA te collecteren voor de nieuwe uitzendingen.