New Delhi

Zondag 10 feb. mocht ik voorgaan in een gemeente in Delhi.

De eerste week gaven we les aan dit instituut. Het is interkerkelijk en bedient vooral de kerken van Noord India. De studenten zijn van eerste generatie tot derde generatie christenen. We hoorden indrukwekkende verhalen van hoe God werkt in India, genezingen spelen een grote rol bij het tot geloof komen, zoals dat ook het geval was in de tijd van Handelingen. 

W. spreekt de studenten toe.

Calcutta

In de tweede week bezochten we, zoals altijd, het werk van CMA en ds. Sukrit Roy. Hier gaven we les aan studenten en predikanten die deze week deelnamen als een soort nascholing. We kregen van hen te horen dat het onderwijs (Gert Jan Vogel over 1 Johannes, ik de hele Efeze brief) goed aansloot bij waar ze mee bezig zijn en dat ze het goed konden toepassen in eigen werk en prediking. 

Op deze foto ziet u een gemeentelid die de gemeente trakteert omdat hij zes jaar geleden tot geloof was gekomen. 

Bangladesh, Dhaka

Voor de laatste dagen heeft de EvTA ons gevraagd om een kennismakingsbezoek te brengen aan een bijbelschool in Dhaka omdat deze school goed bekend staat. De naam is CCTB, Christian College of Theology Bangladesh. 

Hier vertelt decaan Wailes dat deze school de meest invloedrijke opleiding van Bangladesh is. Er studeren studenten vanuit allerlei kerkelijke achtergronden. Vanuit de opleiding wordt een strategie ontwikkeld voor heel Bangladesh: er zijn plm. 120 plaatsen in het land waar een TEE wordt gegeven. TEE is een opleiding voor kerkleiders, hiermee zijn al 7000 mensen toegerust. Er is in Bangladesh een veel grotere openheid t.o.v. christenen dan we hadden verwacht. Van de ruim 50 moslimlanden biedt de wet in Bangladesh wet de meeste ruimte voor een moslim om zich te bekren tot een andere godsdienst. We hoorden dat je familie je evengoed verstoot, ondanks de wetgeving.  

Dick Lagewaard