Zoals u in dit overzicht kunt zien hebben we veel goed werk mogen doen door veel uitzendingen in 2015. Hierdoor teert de reserve wel behoorlijk in. Het uitbreiden van de inkomsten is dan ook een aandachtspunt wanneer we op deze wijze verder willen gaan. U kunt ook zien dat nagenoeg al het gegeven geld, op wat kleine kosten na, de uitzendingen ten goede komen.

De EvTA beveelt zich dan ook van harte bij u aan om vooral giften te blijven geven.

Dick Lagewaard, secretaris

EvTA Financieel overzicht 2015 (1)